Berlin Open 2022 Banner with date
Deutsche Flagge DEUTSCH
PREV. WINNERS

PDGA-Logo

Sponsored by
Discgolfstore-Logo

Flying Colors Logo

34th Berlin Open DISC GOLF CHAMPIONSHIPS, June 10-12, 2022

Winners of the previous Berlin Open tournaments

1987
Open
1 Hartmut Wahrmann D 53 50 56 28 187  
2 Günter Tanner D 57 57 55 29 198  
3 Torsten Görke D 59 54 60 28 201  
4 Carsten Ladenbauer D 64 52 62 30 208  
  Oliver Raff D 62 58 56 32 208  
Women
1 Pat Searle USA 71 70 73 37 251  
2 Deborah Weidanz D 70 76 72 40 258  
3 Helga Kunkel D 77 77 72 38 271  
Masters
1 Rock Searle USA 60 65 61 32 218  
2 Heinz Auferodt D 66 62 67 37 232  
3 Marco Böthern D 71 61 70 31 233  
Juniors
1 Thomas Deutschenbauer D 57 63 56 31 207  
2 Tobi Mansfeld D 58 65 60 33 216  
3 Ingo Schwenzfeger D 63 61 59 33 216  
 
1988
results missing
 
1989
no Berlin Open
 
1990
results missing
 
1991
Open
1 Martin Frederiksen DK 54 50 57 25 186  
2 Hartmut Wahrmann D 54 57 53 26 190  
3 Christian Voigt-Eberle D 56 54 54 27 191  
4 Günter Tanner D 54 55 57 31 197  
5 Derek Robins GB 57 56 56 31 200  
Masters
1 Viro Schneider D 59 67 60   186  
Women
1 Christine Grossmann D 72 64 70   206  
2 Lynn Giroux USA 68 71 69   208  
Juniors
1 Tobias Schmid D 57 61 57   175  
Amateurs
1 Enda Warecka D 66 65 64   195  
 
1992
Open
1 Chris Voigt-Eberle D 51 47 48 22 168  
2 Martin Frederiksen DK 50 49 48 23 170  
3 Hartmut Wahrmann D 54 52 48 24 178  
4 Frank Neitzel D 49 56 53 24 182  
  Sören Larsen DK 52 50 54 26 182  
Masters
1 Paul Bezooijen NL 58 61 55   174  
2 Viro Schneider D 60 58 57   175  
3 Franz Reisgis D 59 58 59   176  
Women
1 Christine Grossmann D 68 66 68   202  
2 Sabine Kensy D 66 69 70   205  
3 Christine Gehrke D 76 71 73   220  
Juniors
1 Florian Pfender D 54 56 60   170  
2 Stefan Minkwitz D 60 56 58   174  
3 Christian Listl D 68 74 74   216  
Amateurs
1 Eiko Bullert D 56 61 58   175  
2 Oliver Möllemann D 66 62 57   185  
3 Frank Brügmann D 62 68 63   193  
 
1993
Open
1 Ake Forsgren S 49 49 47 28 173  
2 Mats Bengtsson S 51 49 50 26 176  
3 Kurt Karlsson S 54 50 48 28 180  
  Derek Robins GB 52 49 51 28 180  
  Hartmut Wahrmann D 51 50 51 28 180  
Masters
1 Stephen Defty USA 46 49 48   143 !!  
2 Anders Svensson S 56 52 49   157  
3 Viro Schneider D 53 55 55   163  
Women
1 Susanne Giendl A 57 58 56   171  
2 Sue Underwood GB 63 58 56   177  
3 Christine Grossmann D 59 59 64   182  
Juniors
1 David Tellström S 58 64 56   178  
2 Christian Listl D 66 64 62   192  
Amateurs
1 Andreas Feldhaus D 67 60 65   192  
2 Marcel Grolle NL 65 63 65   193  
3 Jörn Rathenow D 66 62 69   197  
 
1994
Open
1 Hartmut Wahrmann D 47 47 48 27 169  
2 Jonas Hälleblad S 50 48 47 27 172  
3 Anders Swärd S 51 49 48 25 173  
  Chris Voigt-Eberle D 51 47 49 26 173  
5 Florian Pfender D 50 47 52 29 178  
Masters
1 Stephen Defty USA 50 48 56   154  
2 Anders Svensson S 49 51 55   155  
3 Viro Schneider D 56 54 52   162  
Women
1 Victoria Ward S 64 62 60   186  
2 Sabine Melzer D 65 60 69   194  
3 Christina Melzer D 74 70 72   216  
Juniors
1 Stephan Minkwitz D 52 54 52   158  
2 David Tellström S 52 55 54   161  
3 Michel Bigneron B 55 55 54   164  
Amateurs
1 Oliver Gebert D 64 64 62   190  
2 Frank Brügmann D 67 63 66   196  
3 Frank Voth D 70 65 65   200  
 
1995
Open
1 Chris Voigt D 46 43 49 26 164  
2 Kurt Karlsson S 47 50 44 28 167  
3 Nils Dacke S 46 48 51 26 171  
4 Thomas Wahlström S 47 47 50 28 172  
5 Günter Tanner D 49 50 48 32 179  
Masters
1 Stephen Defty USA 48 49 49   146  
2 George Braun A 50 50 53   153  
  Jeff Blount USA 50 50 53   153  
Women
1 Victoria Ward S 57 57 61   175  
2 Monica Verin CH 66 67 66   199  
3 Sabine Kensy D 61 71 70   202  
Grandmasters
1 Viro Schneider D 61 54 58   173  
2 Bill Kelton USA 55 60 60   175  
3 Hansi Runge D 66 62 65   193  
Juniors
1 Michel Bigneron B 51 53 54   158  
2 Stefan Minkwitz D 52 55 54   161  
  Christian Schülling D 58 47 56   161  
Amateurs
1 Leo Kugler A 63 63 62   188  
2 Sven Becker D 68 63 64   195  
3 Hans Behrendt D 78 75 76   229  
 
1996
Open
1 Kurt Karlsson S 49 53 47 24 27 200
2 Chris Voigt D 47 50 48 26 31 202
3 Marco Lehousse B 49 48 52 27 27 203
4 Nils Dacke S 52 51 56 27 26 212
  Marc Broghammer D 48 56 51 29 27 212
Masters
1 Per Fällgren S 55 53 49 28   185
2 Anders Svensson S 56 52 51 28   187
3 Paul Francz CH 52 54 56 28   190
  Stephen Defty USA 53 54 53 30   190
Women
1 Christine Grossmann D 64 64 65     193
2 Kirsten Tostmann D 86 79 79     244
3 Wendy Dushman USA 71 dnf dnf      
Juniors
1 Richard Kenndal S 53 54 54 31   192
2 Christian Schülling D 54 56 55 30   195
3 Stefan Schleiermacher D 55 56 56 31   198
Amateurs
1 Robert Delisle USA 60 64 63     187
2 Marcus Cerbach B 64 62 62     188
3 Gregory Lelieure B 70 64 62     196
 
1997
Open
1 Hartmut Wahrmann D 50 47 46 27 27 197
2 Andreas Fernlund S 48 51 52 27 27 201
3 Tomas Burvall S 47 51 52 27 27 204
4 Stephen Defty USA 52 50 48 28 28 206
5 Florian Pfender D 50 52 52 26 26 207
Women
1 Linda Isberg S 62 59 60 33   212
2 Christine Hellstern D 61 70 59 34   224
3 Linda Wulff N 73 65 65 35   238
Amateurs
1 Cameron Porter USA 61 60 61 34   216
2 Christof Gralla D 61 60 65 32   218
3 Thomas Schubert D 65 62 63 32   222
 
1998
Open
1 Sören Larsen DK 45 54 48 27 28 203
2 Frank Neitzel D 48 52 49 28 30 209
3 Stephen Defty USA 50 52 50 27 31 210
4 Frank Hellstern D 51 55 51 28 30 215
5 Paul Francz CH 52 53 53 30 29 217
Women
1 Christine Hellstern D 64 61 63 37   225
2 Anne-Christine Drews D 66 61 68 35   230
3 Kirsten Tostmann D 68 68 74 40   250
Amateurs
1 Manfred Ketz D 56 59 56 31   202
2 Daniel Frühwirt A 65 62 61 30   218
3 Andreas Feldhaus D 68 68 64 32   232
Masters
  Mario Tomasi F 52 55 60 34   201
  Hans Behrendt D 70 68 62 39   239
 
1999
Open
1 Chris Voigt D 48 53 51 25 18 195
2 Frank Neitzel D 49 52 52 27 17 197
3 Christian Schülling D 49 53 51 28 17 198
  Stephen Defty USA 49 53 50 28 18 198
5 Klaus Kattwinkel D 51 53 51 28 16 199
Women
1 Cornelia Engel D 64 62 63 33   222
2 Petra Kumm D 82 77 76 47   282
3 Claudia Rathmann D 89 86 88 46   309
Amateurs
1 Robert Pesch D 59 54 56 31   200
2 Jan Bäss D 59 57 57 30   203
3 Manfred Ketz D 57 61 60 33   211
 
2000
Open
1 Paul Francz CH 52 50 53 26 30 211
2 Hartmut Wahrmann D 50 54 51 28 28 211
3 Michael Kobella D 50 51 56 27 30 214
4 Frank Neitzel D 53 54 53 26 29 215
  Klaus Kattwinkel D 51 55 52 26 31 215
Open-2
1 Eiko Bullert D 50 57 55 30   192
2 Oliver Möllemann D 57 56 57 29   199
3 Holger Temme D 58 57 60 32   207
4 Robin Carpenter GB 60 56 64 34   214
5 Christoph Ladendorf D 57 62 62 34   215
Women
1 Cornelia Engel D 62 66 63 33   224
2 Christine Hellstern D 64 72 71 34   241
Masters
1 Paul Bezooijen NL 57 55 56 29   197
2 Mario Tomasi F 53 60 59 30   202
3 Viro Schneider D 55 56 62 31   204
Beginners
1 Timo Großpietsch D 74 75 80     229
2 Victor Braun D 85 88 88     261
3 Paul Stegelmann D dnf 80 80     dnf
 
2001
Open
1 Klaus Kattwinkel D 50 54 53 26 27 210
2 Arthur Haverkamp NL 52 50 51 27 31 211
3 Michael Kobella D 55 52 50 27 30 214
4 Robert Delisle Sr. D 53 50 51 32 29 215
  Stephen Defty USA 50 52 51 31 31 215
Women
1 Ann-Christin Drews D 59 59 59 36   213
2 Cornelia Held D 59 63 62 37   221
3 Christine Hellstern D 65 65 65 38   233
Masters
1 Paul Bezooijen NL 56 54 56 30   196
2 Markus Held D 57 56 55 33   201
3 Viro Schneider D 56 60 60 35   211
Juniors/Beginners
1 Robert Delisle Jr. D 58 62 58 32   210
2 Paul Stegelmann D 69 60 64 36   229
3 Markus Stegelmann D 66 64 66 34   230
Open-2
1 Carlos Kotesovec CZ 59 58 55 32   204
2 Jürgen Linder D 59 59 55 33   206
3 Chris Gralla D 58 57 59 34   208
  Frank Brügmann D 57 60 55 36   208
 
2002
Open
1 Hartmut Wahrmann D 49 53 52 27 27 208
2 Olivier Begon B 53 54 49 23 30 209
3 Florian Grill D 53 57 52 26 26 214
  Frank Neitzel D 51 55 52 28 28 214
5 Klaus Kattwinkel D 52 54 52 26 33 217
Women
1 Cornelia Held D 61 61 61 32   215
2 Ann-Christin Drews D 67 60 56 34   217
3 Marion Stein D 78 76 73 40   267
Master
1 George Braun A 53 55 52 28   188
2 Lothar Henseler D 54 57 59 27   197
3 Woddy Blackwell USA 58 57 62 26   203
Grandmasters
1 Franco Puliafito CH 58 59 56 27   200
2 Viro Schneider D 59 58 53 33   202
3 Franz Reisgis D 72 61 65 33   231
Open-2
1 Micki Fröhlich D 52 62 53 26   193
2 Andreas Thöne D 55 58 60 28   201
3 Frank Zeroch D 60 59 55 30   204
 
2003
Open
1 Martin Frederiksen DK 52 53 49 27 30 211
2 Robert Delisle Sr. D 51 52 51 26 32 212
3 Michael Stelzer D 55 58 47 26 27 213
  Klaus Kattwinkel D 54 49 47 31 32 213
5 Søren Larsen DK 55 50 55 26 29 215
Masters
1 Stephen Defty USA 56 53 53 31   193
2 Manfred Ketz D 60 56 55 31   202
3 George Braun A 59 61 57 29   206
Women
1 Ann-Christin Drews D 62 64 64 34   224
2 Lena Brammer DK 66 63 65 36   230
3 Diane Delisle USA 68 69 73 36   246
 
2004
Open
1 Gregor Marter D 52 49 53 27 28 209
2 Klaus Kattwinkel D 47 51 56 26 30 210
3 Robert Delisle Sr. D 51 54 51 28 28 212
4 Frank Neitzel D 47 53 51 31 31 213
5 Stephan Kessler D 53 52 53 27 30 215
Women
1 Ann-Christin Drews D 58 63 61 35   217
2 Cornelia Held D 61 67 64 34   226
3 Christine Hellstern D 62 68 71 38   239
Masters
1 Dave Lizotte CAN 51 55 52 32   190
2 George Braun AUT 60 54 60 27   201
  Stephen Defty USA 55 59 56 31   201
Juniors
1 Kurt König D 60 59 59 36   214
2 Stefan Sieburg D 57 60 64 34   215
3 Yannick Stehrenberg D 60 62 63 31   216
Grandmasters
1 Franco Puliafito CH 60 56 58 32   206
2 Viro Schneider D 57 59 59 33   208
3 Bill Kelton D 65 64 65 36   230
 
2005
pdga.com
 
2006
pdga.com
 
2007
pdga.com
 
2008
pdga.com
 
2009
pdga.com
 
2010
Berlin Classics, Volkspark Rehberge
pdga.com
Berlin Open, Britzer Garten
pdga.com
 
2011
pdga.com
 
2012
pdga.com
 
2013
pdga.com
 
2014
pdga.com
 
2015
pdga.com
 
2016
pdga.com
 
2017
pdga.com
 
2018
pdga.com
 
2019
pdga.com
 
2021
pdga.com